Nieuwe struikelstenen, geen plechtigheden

Van der Does de Willeboissingel

In de week van 19 okto­ber wor­den in en rond de Van der Does de Willeboissingel strui­kel­ste­nen geplaatst voor de jood­se bewo­ners die daar heb­ben gewoond en door de nazi’s zijn ver­moord. Het betreft 61 strui­kel­ste­nen op 17 adressen.

De plech­tig­he­den die aan­slui­tend op 25 okto­ber zou­den plaats­vin­den, zijn van­we­ge de corona­cri­sis afgelast.