43 nieuwe struikelstenen

Op 6 en 7 mei 2021 zijn in Den Bosch 43 nieu­we strui­kel­ste­nen geplaatst. Ze lig­gen op diver­se loca­ties in het wes­te­lijk deel van de bin­nen­stad, tus­sen de Markt en de Sint Janssingel. Enkele ste­nen lig­gen op een plek waar­van het oor­spron­ke­lij­ke adres er niet meer is. Dat geldt bij­voor­beeld voor de ste­nen die aan de Kasterenwal lig­gen, ter hoog­te van de niet meer bestaan­de Eerste en Tweede Kasterenstraat.