38 nieuwe struikelstenen

In de aan­loop naar 4 mei 2022 zijn opnieuw strui­kel­ste­nen gelegd in het cen­trum van Den Bosch. Het betreft 38 ste­nen op twaalf loca­ties in het oos­te­lijk deel van het stads­cen­trum, glo­baal het gebied tus­sen Zuid Willemsvaart en Singelgracht (Bossche Broek). Een deel van de strui­kel­ste­nen in dit gebied kon nog niet wor­den gelegd van­we­ge bouw­werk­zaam­he­den. Dat gebeurt later. Op dit moment lig­gen er 163 strui­kel­ste­nen in onze stad.