Expositie struikelstenen

Nationaal Monument Kamp Vught

Sinds 8 juli 2020 is in de ont­vangst­hal van Nationaal Monument Kamp Vught een aan­tal ori­gi­ne­le strui­kel­ste­nen te zien. De negen­tien strui­kel­ste­nen die zijn geëx­po­seerd, vor­men een selec­tie van de 61 strui­kel­ste­nen die op 25 okto­ber wor­den ont­huld aan en rond de Van der Does de Willeboissingel. De ste­nen zijn nog tot 31 augus­tus 2020 in Vught te zien.