47 struikelstenen in de binnenstad

In de loop van 2021 wor­den 47 strui­kel­ste­nen geplaatst in het cen­trum van Den Bosch. De ste­nen komen op 16 loca­ties in het deel van de bin­nen­stad ten wes­ten van de Markt. Vanaf 4 mei zijn ze voor ieder­een zichtbaar.

De 47 strui­kel­ste­nen vor­men de twee­de reeks van de in totaal 293 die de Stichting Struikelstenen ’s Hertogenbosch de komen­de jaren hoopt te kun­nen plaat­sen. De eer­ste reeks betrof 61 strui­kel­ste­nen die in 2020 in de omge­ving van de Van der Does de Willeboissingel zijn gelegd.

  • De kin­de­ren Hofstede uit de Kruisstraat (foto 1936). Van links­bo­ven naar rechts­on­der: Sara, Lea Kaatje, Marianne en Levie. Marianne, ook Mirjam genoemd, heeft de oor­log overleefd.