2022: 40 struikelstenen in centrum Den Bosch

In de loop van 2022 wor­den in het oos­te­lijk deel van het cen­trum van Den Bosch onge­veer 40 strui­kel­ste­nen gelegd. Het onder­zoek naar deze slacht­of­fers en hun nabe­staan­den is nage­noeg afge­rond. Daarna wor­den de strui­kel­ste­nen besteld in Berlijn.
In 2022 zul­len er ruim 160 strui­kel­ste­nen in Den Bosch liggen.