2022: 46 struikelstenen in oostelijk centrum Den Bosch

In 2022 wor­den er opnieuw strui­kel­ste­nen gelegd in het cen­trum van Den Bosch. Het betreft 46 ste­nen op vijf­tien loca­ties in het oos­te­lijk deel van het stads­cen­trum, glo­baal het gebied tus­sen Zuid Willemsvaart en Singelgracht (Bossche Broek).
De strui­kel­ste­nen wor­den geplaatst voor­af­gaand aan de loka­le en nati­o­na­le doden­her­den­king op 4 mei. Vanaf die dag zijn zij voor ieder­een zichtbaar.
In 2022 zul­len er ruim 170 strui­kel­ste­nen in Den Bosch liggen.