2023: laatste struikelstenen in Den Bosch

In 2023 zul­len de laat­ste strui­kel­ste­nen in Den Bosch wor­den gelegd. Het gaat om onge­veer 75 ste­nen, onder ande­re in de wij­ken De Muntel, ’t Zand-Noord en Orthen. Daarmee plaatst de Stichting Struikelstenen ‘s‑Hertogenbosch de laat­ste gedenk­te­kens voor jood­se slacht­of­fers van de nazi­t­er­reur in onze stad.