61 struikelstenen geplaatst

Van der Does de Willeboissingel

Sinds zon­dag 25 okto­ber 2020 telt ’s‑Hertogenbosch 61 nieu­we strui­kel­ste­nen. Ze lig­gen op 17 adres­sen in de nabij­heid van het sta­ti­on, tus­sen de Koningsweg en de rivier De Dommel.
Vanwege de corona­cri­sis vond er rond het plaat­sen van de strui­kel­ste­nen geen enke­le plech­tig­heid plaats.
Deze 61 strui­kel­ste­nen vor­men een reeks van de in totaal 293 die de Stichting Struikelstenen ’s‑Hertogenbosch de komen­de jaren hoopt te kun­nen plaatsen.

  • Struikelstenen bij Koningsweg 67.