Van der Does de Willeboissingel 14

L.W. Beekmanschool

In sep­tem­ber 1941 kre­gen alle jood­se leer­lin­gen en hun ouders te horen dat zij niet meer wel­kom waren op school. Tussen de twin­tig en der­tig jood­se kin­de­ren ver­lie­ten zo gedwon­gen de L.W. Beekmanschool. Zij moesten van­af dat moment onder­wijs vol­gen aan de spe­ci­a­le Joodse School in de Prins Bernardstraat. De leer­lin­gen van deze school zijn alle­maal gede­por­teerd naar een van de nazi­con­cen­tra­tie­kam­pen. Geen van hen keer­de terug. Zij wor­den her­dacht met een spe­ci­a­le ‘strui­kel­drem­pel’ bij hun oude school. Dit ini­ti­a­tief is mede moge­lijk gemaakt door Lionsclub ’s‑Hertogenbosch Bastion.