Tussen Koningsweg en Dommel

61 strui­kel­ste­nen

In de buurt van het sta­ti­on, tus­sen de Koningsweg en de rivier De Dommel, woon­de voor de Tweede Wereldoorlog een omvang­rij­ke jood­se gemeen­schap. Dat blijkt wel uit het rela­tief gro­te aan­tal slacht­of­fers van de nazi­t­er­reur. Tientallen jood­se Bosschenaren, onder wie hele gezin­nen met inwo­nen­de fami­lie­le­den, keer­den nooit meer terug naar hun prach­ti­ge buurt.

In okto­ber 2020 zijn in daar op 17 adres­sen in totaal 61 strui­kel­ste­nen geplaatst. Vanwege de corona­cri­sis gebeur­de dat zon­der eni­ge cere­mo­nie, in afwe­zig­heid van nabe­staan­den en ande­re belang­stel­len­den. Hier wer­den strui­kel­ste­nen let­ter­lijk stil­le getuigen.