Sint Jorisstraat 129

voor­ma­lig Huis van Bewaring

Ivor Troostwijk was nog niet gebo­ren toen zijn vader en hoog­zwan­ge­re moe­der van­uit Zwolle op de vlucht sloe­gen. België was hun doel. Maar op het sta­ti­on van ’s‑Hertogenbosch wer­den zij opge­pakt en over­ge­bracht naar het Huis van Bewaring. In deze gevan­ge­nis kwam op 13 novem­ber 1943 de klei­ne Ivor ter wereld. Een maand later werd het gezin­ne­tje op trans­port gezet naar Westerbork.

Daar scheid­den hun wegen. Vader werd ergens naar Oost-Europa gebracht en zou nooit meer terug­ke­ren. Ivor en zijn moe­der kwa­men op 28 janu­a­ri 1944 aan in Auschwitz. Daar wer­den zij die­zelf­de dag ver­gast. Ivor is daar­mee het jong­ste ver­volg­de jood­se slacht­of­fer van ’s‑Hertogenbosch. De strui­kel­steen voor Ivor werd geplaatst in aan­we­zig­heid van zijn zus Greet en tal­rij­ke ver­wan­te nabe­staan­den. Hieronder vindt u de toe­spraak van Greet Coopman-Troostwijk.