Prins Bernardstraat 4–6

Willem Twee toonzaal

Hier, bij de voor­ma­li­ge Bossche Synagoge, lig­gen twee strui­kel­ste­nen ter nage­dach­te­nis aan Herman Isidor de Lieme en zijn vrouw Betty de Lieme-Polak. Herman was voor­zan­ger van de Joodse gemeen­te en daar­naast ook ritu­eel slachter.

Betty en Herman wis­ten kamp Vught te ver­mij­den door onder te dui­ken. Ze wer­den ech­ter ver­ra­den en als­nog gede­por­teerd. De strui­kel­ste­nen – een ini­ti­a­tief van de fami­lie – zijn gelegd door de maker ervan, de Duitse kun­ste­naar Gunter Demnig.