Boterweg 28 en 34 

Tijdens onder­zoek naar het Hinthamerpark in de oor­log ont­dek­ten bewo­ners dat uit hun buurt twee Joodse gezin­nen zijn weg­ge­voerd en ver­moord. De gezin­nen Lievendag en Zilverberg waren bij­na buren. Hun kin­de­ren waren onge­veer 3 jaar, toen zij wer­den omge­bracht. De buurt nam het ini­ti­a­tief om bei­de gezin­nen te geden­ken. De plech­tig­heid en alle voor­be­rei­den­de acties zijn vast­ge­legd in een kor­te film.