Minderbroedersstraat 32

bij My Jewellery

In deze woning, die des­tijds om het hoek­pand heen ver­bon­den was met Snellestraat 35, woon­den tij­dens de Duitse bezet­ting twee Joodse gezin­nen. Eerst de fami­lie Van der Sluis, later de fami­lie Kalf. Christ van der Ven (1932) heeft de twee­ling Emile en Elias van der Sluis gekend. Hun ouders waren bevriend. Hij nam het ini­ti­a­tief om bei­de gezin­nen te her­den­ken. Het pro­ject is gedo­cu­men­teerd in een publicatie.