Tussen Markt en Sint Janssingel

43 strui­kel­ste­nen

Sinds 6 mei 2021 lig­gen in de wes­te­lij­ke bin­nen­stad van Den Bosch 43 nieu­we strui­kel­ste­nen. In dit deel van het cen­trum is sinds de Tweede Wereldoorlog veel gebouwd en ver­bouwd. Met als gevolg dat som­mi­ge adres­sen van jood­se slacht­of­fers niet meer bestaan of ver­bor­gen gaan ach­ter een ande­re faça­de. Daarom zijn aan de Kasterenwal strui­kel­ste­nen geplaatst voor bewo­ners van adres­sen aan de niet meer bestaan­de Eerste en Tweede Kasterenstraat. Ook het adres van de fami­lie Velleman aan het Tweede Korenstraatje bestaat niet meer. Het is opge­gaan in de gro­te zij­ge­vel van de HEMA, die nu zeven strui­kel­ste­nen flankeert.

Indrukwekkend is de reeks strui­kel­ste­nen op het adres Achter het Stadhuis 10. Zij geden­ken zeven vrou­wen die uit het ‘jood­se rust­huis’ zijn weg­ge­voerd om in Duitsland te wor­den vermoord.